Arthur Findlay College – mei 2014


Mediumschap

De laatste jaren heb ik mij ook beziggehouden met het mediumschap. Volgens de spiritualistische traditie maakt een medium contact met overledenen, al dan niet met behulp van foto’s,  met als doel te bewijzen dat er leven na dit leven is. Dit is een ontwikkeling die nooit stopt.Hiertoe heb ik trainingen gevolgd bij het Arthur Findlay College in Stansted  Engeland. Ik doe dit werk voor groepen, maar ook privé consulten of huiskamerbijeenkomsten behoren tot de mogelijkheden. Om u een beetje een idee te geven, hieronder algemene informatie over de mogelijkheden en onmogelijkheden van een dergelijk consult.


PRIVE CONSULTEN

In een privé consult wordt contact gemaakt met de spirituele wereld. In de Engelse Spiritualistische Kerk is het gebruikelijk dat mediums voor de kerkgangers demonstraties van dit fenomeen te geven. Het enige verschil met deze laatstgenoemde werkwijze is dat het nu om een privé consult gaat.

Iedere poging om in contact te treden met de spirituele wereld is volkomen experimenteel en daarom kan geen resultaat worden gegarandeerd.
De meeste mensen zijn zeer tevreden over een consult, maar zou dat bij u niet het geval zijn, vertel het medium dan waarom.

 

MEEST GESTELDE VRAGEN

Heeft het iets te maken met waarzeggerij?
Absoluut niet!! Spiritualistische mediums houden zich hier niet mee bezig. Wat zij doen is proberen u bewijs te leveren van het voortleven van de menselijke ziel na de dood.

Is het beangstigend?
Op geen enkele manier. De mensen die vanuit de spirituele wereld mogelijk  met u willen communiceren zijn voornamelijk mensen die u kenden en voor u zorgden toe zij nog op de aarde waren.

Wat als zij mij iets vertellen dat ik niet wil horen?
Volgens de natuurwetten zijn mensen in de spirituele wereld verplicht om in termen van waarheid en liefde te communiceren. Daarom zullen zij niets vertellen waar u zich zorgen over zult gaan maken of waarvan u overstuur raakt.

 

Kunnen zij iets vertellen over de toekomst?
Neen! Zij kunnen u niets over uw toekomst voorspellen omdat uw toekomst iets is wat nog niet bestaat. Echter omdat de “spirits”niet gebonden zijn aan bepaalde denkpatronen en aardse invloeden, hebben zij soms een bredere kijk op de waarschijnlijke resultaten van onze acties. In dit geval zullen zij ons daarvan bewust willen maken.

 

Weet een medium alles over mij?
Het medium weet absoluut niets over u voordat het consult begint. Gedurende het consult weet het medium alleen die feiten die de mensen in de spirituele wereld hem/haar willen vertellen. Echter, net als toen zij hier waren, zullen uw spirituele vrienden uw privacy absoluut respecteren en niets van zeer privé of persoonlijke aard wordt onthuld, tenzij dit in het belang  is van de communicatie. Het is echter zo dat mediums zich zelden herinneren wat ze hebben gezegd, na het afsluiten van het consult

 

Moet ik denken aan de persoon van wie ik een boodschap wil?
Als u dat wilt, kunt u dat natuurlijk doen, maar het is absoluut geen garantie dat er een boodschap van die bepaalde persoon doorkomt. Denk eraan dat we voor deze communicatie   totaal afhankelijk zijn van de wensen van de mensen in de spirituele wereld. We kunnen hen niet oproepen – zij beslissen of ze willen communiceren of niet.

 

Concentratie op of de wens om met een bepaald persoon te spreken wordt niet aanbevolen. Dit kan het vermogen van anderen die met u willen spreken beperken.

Is er iets wat ik kan doen om het consult succesvol te laten verlopen?
Sta open voor iedereen. Probeer niet om uw gedachten op een of twee personen te focussen. Uw boodschap kan in principe komen van iedereen die u gekend heeft (zelfs van mensen die overleden zijn voor u werd geboren). Wees eerlijk tegen het medium. Als u een deel van de boodschap niet  begrijpt, zeg het dan tegen het medium. Hij/zij zal proberen het voor u op te helderen. Wees eerlijk naar u zelf. Zeg geen `neen` om moeilijk te doen en zeg geen `ja`om behulpzaam te zijn.

Als u deze simpele richtlijnen onthoudt, zal uw consult een memorabele belevenis worden.

Stansted Hall – Arthur Findlay College

Deze richtlijnen werden overgenomen van de website van Stella Upton, medium en lerares aan het Arthur Findlay College – Stansted – Engeland.